ÇED RAPORU

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

Gerçekleştirilecek bir faaliyete ilişkin, faaliyet öncesi inşaat aşamasında başlayan ve faaliyet sırasında ve sona erdikten sonrada devam eden çevresel etkilerin incelenip, izlenip ve değerlendirildiği süreç olarak tanımlanır. Herhangi  bir konuda faaliyete başlanmadan öncesinde  o faaliyete ait 07.02.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazete de yürürlüğe giren ve daha sonrasında 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp en güncel şeklini alan Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında faaliyet sahiplerinin T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ya da bağlı bulundukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. ÇED yönetmeliği içerisinde Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlatarak ve listeler içerisinde yer almayan faaliyetler içinde ÇED Kapsam dışı görüş müracaatında bulunmak gerekmektedir.

Yabataş Mühendislik Çevre Danışmanlık Firması olarak, Ankara ve Tüm Türkiye’de planlanan faaliyete ilişkin ÇED sürecinin başlangıcından süreç tamamlanıncaya kadar tüm adımlarda olup; “ÇED Kapsam Dışı”, “ÇED Gerekli Değildir” ve “ÇED Olumlu” kararlarının alınmasında profesyonel kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

ÖLÇÜM VE ANALİZ HİZMETLERİ

Ölçüm Analiz Hizmetlerimiz
Çözüm ortaklarımız ile sağladığımız laboratuar hizmetlerimiz
Emisyon Ölçüm
Standart Yanma Gazı Ölçümleri
Nem, Hız, Sıcaklık Ölçümleri
İslilik Ölçümleri
Bacada Toz Ölçümleri
VOC (Uçucu Organik Buhar)
TOC (Toplam Organik Buhar) Ölçümleri
Pasif Örnekleme

Su – Atık Su Analizi
Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Yer Alan Tüm Analizler
İçme Suyu Elde Edilen Veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalite Analizleri
Kaynak Suyu Analizleri
Proses Suyu Analizleri
Atık Su Analizleri
Arıtma Çamuru Analizi
Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Numune Alma ve Analizleri

Hava Kalitesi Ölçümleri
Havada Asılı Partikül Madde (PM10) Ölçümleri
Çöken Toz Ölçümleri

Toprak Analizi
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Kapsamındaki Numune Alma Analizler

Atık Yağ Analizi
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Kapsamında Numune Alma ve Analiz

Tehlikeli ve Katı Atık Analizi
Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-11 A Kapsamında Numune Alma ve Analiz