HİZMETLERİMİZ


Yabataş Çevre Danışmanlık Firması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklerin ilgili kısımlarında faaliyet gösteren tesislere hizmet vermektedir.

home_library_list_1

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği EK-1 ve EK-2 listesinde yer alan tesislere çevre danışmanlık hizmeti sunuyoruz.
home_library_list_4

ATIK SU ARITMA TESİSİ DANIŞMANLIĞI

İlgili yönetmelikler kapsamında firmamız çevre izni alınması, alt yapı tesisleri uygulamaları yürütülmesi, denetim ve izleme işlemlerinin yapılmasını konusunda hizmet vermektedir.

home_library_list_2

ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

Çevre izin ve lisans başvuru dosyasının hazırlanması, başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporların yönetmelik kapsamında hazırlanması konusunda hizmet vermekteyiz.
home_library_list_5

GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ (GFB) ALINMASI

Çevre izin ve lisans sürecine tabi olan işletmelerin faaliyette bulunabilmeleri için Çevre İzni ve Lisans'ı öncesi GFB alma hizmeti sunmaktayız.

home_library_list_3

ATIK YÖNETİM HİZMETLERİ

İşletme içinde atık yönetim sisteminin kurulması, atık toplama ünitelerinin ve atık alanlarının yönetim sürecine katkı sağlıyoruz.
home_library_list_6

YEŞİL YILDIZ BELGESİ ALINMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, turizm işletmesi belgesi sahibi tesislerin, Yeşil Yıldız başvurularının yapılması, izlenmesi konusunda hizmet vermekteyiz.